اگر گرگرفتگی دردناک پا موجب بیدار شدن شما در میانه های شب می شود باید بدانید که در جهان تنها نیستید. به گزارش “پریونشن” گرگرفتگی پا به طور معمول قسمت ساق پا به پایین را تحت تاثیر قرار می دهد. در شرایطی که بیشتر بزرگسالان این شرایط را تجربه می کنند، نتایج مطالعه ای که در سال 2017 در نشریه BMC Family Practice منتشر شد، نشان داد گرگرفتگی شبانه پا پس از 50 سالگی شایع تر هستند.
به گفته اسکات گریسون استادیار پزشکی خانواده در دانشگاه آلبرتا حقیقت این است که هیچ کس به واقع نمی داند چرا گرگرفتگی پا رخ می دهد. برخی از این عوامل عبارتند از: عدم کشش برخی ماهیچه ها، خوابیدن در وضعیت نا مناسب، کمبود مواد مغذی، تغییر فصل، کم آبی بدن، ورزش شدید، ایستادن طولانی مدت، بارداری و افزایش سن.