پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
در تاریخ ١٦ الی ١٩ مهرماه سال ١٣٩٨ برگزار گردید.

هلدینگ دارویی حکیمان نیز به عنوان یکی از معتبرترین و باسابقه ترین شرکت ها در زمینه واردات مکمل های غذایی، به منظور معرفی محصولات و با هدف برقراری ارتباط مستقیم با متخصصین زنان و کارشناسان مامایی در این همایش شرکت نمود.