سومین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران – روش های کم تهاجمی در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ آذرماه سال ۱۳۹۷ برگزار گردید.
هلدینگ دارویی حکیمان نیز به عنوان یکی از معتبرترین و باسابقه ترین شرکت ها در زمینه واردات مکمل های غذایی، به منظور معرفی محصولات و با هدف برقراری ارتباط مستقیم با متخصصین زنان و کارشناسان مامایی در این همایش شرکت نمود.